SpokenWordsPh
SpokenWordsPh

SpokenWordsPh

      |      

Subscribers

   Latest Videos

'Kaya mahal... wag ako!' by Zyra Barles [Words Unspoken]
7:02
SpokenWordsPh
59 Views · 5 years ago

⁣'Kaya mahal, pakiusap ko sa'yo, kung magmamahal kang muli, wag ako!' - Words Unspoken (Zyra Crystel N. Barles)